Bemutatkozás

Pongrácz Róbertnek hívnak, Gyergyószentmiklóson születtem 1971.04.24-én.

Középiskolai tanulmányaim elvégzése és öt hónap katonai szolgálat után katolikus teológiát végeztem Gyulafehérváron 1990 és 1994 között az ottani papi szemináriumban.

Szabad évet kértem és 1996-ban 9 hónapot voltam a jezsuitáknál a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának noviciátusában.

A rend keretében végeztem el az ausztriai Alpokban a harminc napos szent ignáci lelkigyakorlatokat.

Ezt követően a lelkigyakorlaton hozott döntésemnek megfelelően önként hagytam el a jezsuita noviciátust. 

1997 őszén megházasodtam és drága feleségemmel együtt járunk azóta is az Úrnak útján.  

Házasságunkban öt fiúnk született. Időközben (1998-ban) befejeztem levelező úton a katolikus teológiát Gyulafehérváron, és különbözeti vizsgák segítségével katolikus hittanári diplomát szereztem Kolozsváron 2002-ben.

2003 őszétől katolikus lelkipásztori kisegítőként dolgoztam négy évet a Hódmezővásárhelyen. Ezt követően elvégeztem a Sola Scriptura Teológiai Főiskolát is.

Két könyvem jelent meg magánkiadásban: Az örökkévaló evangéliumról. Ez a könyv korábbi éveim cikkeinek a gyűjteménye.

A kisebbik könyvem témája a tízparancsolatról szól, címe: Az Úr tízparancsolatáról.  Az eddig megtett lelki és szellemi utam a következő szempontokra ad számomra és a honlapom témái iránt érdeklődők számára ígéretet, ez pedig nem más, mint az Isten igéje iránti odaadás és szeretet, annak a belső összefüggései és szélsőségektől mentes egyensúlya, székely és magyar népem iránti szeretet és felelősség, valamint minden embertársam iránti tisztelet a mi megváltó Krisztusunk lelkülete szerint. Ennek alapján nyitott vagyok a párbeszédre és a saját álláspontom felülvizsgálására is akár, hogy ha az a teremtő Istentől származik és nincsen ellentmondásban az Isten igéjével.

Tiszteletben tartom minden ember lelkiismereti meggyőződését. Amire eljutottam eddig, azt nem erőltetem senkire sem, csupán képviselem! Ezt is Urunk Jézus Krisztus missziós parancsának engedve teszem (Mt 28,18-20), egyébként legszívesebben inkább csendben maradék, és főként a természet  csöndjében.

A kapcsolat menü pontnál megadott e-mail címre írt észrevételeket igyekszem elolvasni és magamban mérlegelni, és amennyire időm engedi, igyekszem válaszolni is minden jó szándékú érdeklődőnek.

http://szentiras.net/

2024 © SZENTÍRÁS.  Készítette: repyx